2022_08_20

Questo biglietto è stato utilizzato per i seguenti voli

KQ112

KQ115

KQ254

KQ255

KQ324

KQ3346